GEEN WACHTLIJST, SNEL GEHOLPEN

VEEGBEWIJS VOOR VERZEKERING

GEEN VOORRIJKOSTEN

Schoorsteenveger Vlaardingen

Wij helpen u om veilig en verantwoord te stoken!

Schoorsteenveger Vlaardingen

Schoorsteenveger Vlaardingen? Als u een ervaren, deskundige en te vertrouwen schoorsteenreiniger in de regio Vlaardingen nodig heeft, dan zijn wij uw perfecte keuze!

Het onderhoud van uw schoorsteen is essentieel, zeker als u vaak geniet van de warmte en sfeer van uw haard of kachel. Een goed onderhouden schoorsteen minimaliseert niet alleen het risico op brand maar zorgt ook voor een efficiëntere verbranding en een veiligere leefomgeving.

Om de optimale conditie van uw schoorsteen te waarborgen, adviseren we om ten minste één keer per jaar een reinigingsbeurt in te plannen. Bij intensief gebruik van uw haard of kachel is het verstandig om zelfs twee keer per jaar een grondige reiniging te overwegen.

Staat u op het punt een afspraak te maken? Aarzel dan niet en neem direct contact op met Schoorsteenveger Vlaardingen via 010 321 16 80.

Schoorsteen controleren Vlaardingen
Schoorsteenveger Vlaardingen
Schoorsteen inspectie Vlaardingen rookkanaal

Schoorsteenbrand

Uw gezondheid en veiligheid staan voorop. Daarom is het cruciaal om op een verantwoorde manier te stoken. In Nederland krijgen we jaarlijks te maken met meer dan 2000 schoorsteenbranden, en schrikbarend genoeg is ongeveer 40% hiervan direct te linken aan achterstallig onderhoud.

Wanneer u stookt, worden roetdeeltjes geproduceerd die zich vastzetten aan de binnenzijde van uw schoorsteen. Deze ophoping vormt over tijd een teerachtige, brandbare laag die bekend staat als creosoot. Zonder regelmatig onderhoud wordt deze laag steeds dikker, wat het brandrisico drastisch verhoogt.

Voor diegenen die een op brandstof gebaseerde haard of kachel hebben, is het ook van belang om uw schoorsteen te inspecteren op mogelijke vogelnesten. Warme lucht afkomstig van gas is aantrekkelijk voor vogels. Echter, hun nesten kunnen een blokkade vormen, wat kan resulteren in een gevaarlijke ophoping van koolmonoxide in uw woning.

Wilt u het zekere voor het onzekere nemen? Of heeft u het vermoeden van een vogelnest in uw schoorsteen? Maak een afspraak met onze deskundige schoorsteenvegers van Schoorsteenveger Vlaardingen door te bellen naar 010 321 16 80.

Werkwijze Schoorsteenveger Vlaardingen

\

1.

Afspraak

Via telefoon/mail plannen we een afspraak.

\

2.

Vegen

Wij vegen uw schoorsteen/rookkanalen.

\

3.

Veilig stoken

U kunt weer veilig & verantwoord stoken.

Schoorsteenveger hoogwerker Vlaardingen
Schoorsteenvegen Vlaardingen boerderij

Schoorsteenvegen Vlaardingen

Het onderhoud van uw schoorsteen is essentieel als u een haard of kachel heeft. Er zijn meerdere argumenten voor periodieke schoorsteenreiniging.

Een schoorsteen zonder regelmatige reiniging kent verhoogde risico’s. Dit betreft voornamelijk de gezondheid en veiligheid van u en uw medebewoners.

Hoewel het technisch mogelijk is om zelf uw schoorsteen te reinigen, wordt dit afgeraden. Door een professional in te schakelen, bent u verzekerd van een correcte reiniging. Onze experts zijn bovendien getraind om andere problemen met uw schoorsteen tijdig te signaleren.

Overweegt u een reinigingsbeurt voor uw schoorsteen? Aarzel dan niet en neem contact op met Schoorsteenveger Vlaardingen via 010 321 16 80.

Waarom een schoorsteen laten vegen?

Regelmatige reiniging van uw schoorsteen is een aanbeveling die we sterk benadrukken, en wel om drie redenen.

De voornaamste reden voor schoorsteenreiniging is veiligheid. Een schone schoorsteen minimaliseert het gevaar van schoorsteenbranden aanzienlijk.

Bovendien draagt een schone schoorsteen bij aan een beter milieu. Minder roetuitstoot en fijnstof betekent een schonere lucht, wat gunstig is voor uw welzijn en de omgeving.

Tot slot draagt een goed onderhouden schoorsteen bij aan energie-efficiëntie, waardoor u op brandstofkosten bespaart.

Heeft u interesse in schoorsteenreiniging? Contacteer ons via 010 321 16 80 en overleg met een teamlid van Schoorsteenveger Vlaardingen.

Onderhoud schoorsteen Vlaardingen schoorsteenvegers
Schouw inspectie Vlaardingen schoorsteenveger
Prijs schoorsteenvegen Vlaardingen schouw reinigen

Onverzekerd door gebrek aan schoorsteen onderhoud

Een niet goed onderhouden schoorsteen kan een direct risico vormen voor uw gezondheid en verhoogt de kans op een schoorsteenbrand aanzienlijk. Bovendien komt het vaak voor dat verzekeraars schade door schoorsteenbranden niet dekken als blijkt dat er sprake is van nalatigheid in het onderhoud.

Veel mensen realiseren zich niet dat als een schoorsteen niet jaarlijks geveegd wordt, verzekeraars dit kunnen interpreteren als achterstallig onderhoud. Bij een brand kunnen ze op basis hiervan besluiten niet uit te keren.

Hoewel er geen wettelijke verplichting is voor het jaarlijks vegen van schoorstenen, heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu sinds 1992 sterk aanbevolen dit wel jaarlijks te doen.

Bij een erkende schoorsteenveger kunt u een officieel bewijs van reiniging verkrijgen. Dit bewijs kan van onschatbare waarde zijn bij het indienen van een claim bij uw verzekeraar na een schoorsteenbrand.

Wilt u problemen met uw verzekering voorkomen en met een gerust hart stoken? Laat dan uw schoorsteen jaarlijks vegen. Voor een afspraak kunt u contact opnemen via 010 321 16 80.

Schoorsteenveegbedrijf Vlaardingen

Wilt u uw schoorsteen professioneel laten vegen in Vlaardingen? Dan zijn wij uw beste keuze!

Zorg voor veiligheid door schoorsteenbrand te voorkomen, verbeter de luchtkwaliteit voor uw familie en wees zuinig op uw energieverbruik.

Maak vandaag nog een afspraak door te bellen naar 010 321 16 80 en kies voor Schoorsteenveegbedrijf Vlaardingen.

Vlaardingen schoorsteenvegen
Schoorsteenveegbedrijf Vlaardingen
Schoorsteenveegbedrijf Vlaardingen

Hoe vaak uw schoorsteen laten vegen?

Om optimaal en veilig van uw haard te genieten, is het raadzaam uw schoorsteen regelmatig te reinigen. Maar hoe vaak is dit nodig?

Dit hangt sterk af van uw stookfrequentie. Bij dagelijks gebruik adviseren we uw schoorsteen ten minste twee maal per jaar te reinigen. Bij sporadisch gebruik volstaat vaak één keer.

Bij onzekerheid over de reinigingsfrequentie kunt u altijd overleggen met Schoorsteenveger Vlaardingen. Bereik ons eenvoudig via 010 321 16 80.

Wanneer uw schoorsteen laten vegen?

De frequentie waarmee u uw schoorsteen laat vegen is cruciaal voor de functionaliteit en veiligheid van uw haard of kachel. Idealiter moet uw schoorsteen minimaal één tot twee keer per jaar gereinigd worden.

Indien u uw haard of kachel gedurende alle seizoenen gebruikt, is het raadzaam om uw schoorsteen aan het eind van de zomer en aan het begin van de lente te laten reinigen. Deze regelmaat garandeert dat uw schoorsteen gedurende het hele jaar in optimale conditie blijft.

Stookt u alleen tijdens de koudere wintermaanden? Dan is het aan te bevelen om uw schoorsteen voorafgaand aan deze periode winterklaar te laten maken. Zo garandeert u een veilige en efficiënte werking van uw haard of kachel gedurende de winter.

Heeft u interesse om uw schoorsteen te laten vegen of wilt u zich voorbereiden op het stookseizoen? Aarzel niet en neem contact op met Schoorsteenveger Vlaardingen via 010 321 16 80.

Schoorsteen reinigen Vlaardingen rookkanaal
Vlaardingen schouwveger schoorsteenveger
Vlaardingen schoorsteenveger huis ladder

Schoorsteen inspectie

Het trieste feit is dat schoorsteenbranden nog steeds veelvuldig voorkomen. Vaak is dit het gevolg van achterstallig onderhoud, onjuiste installaties of het gebruik van de verkeerde brandstoffen.

Een schoorsteen is gevoelig voor externe factoren. Gedurende het jaar wordt het blootgesteld aan diverse weersinvloeden zoals regen, zonneschijn, vrieskou en sterke windvlagen.

Onze grondige inspectie omvat het controleren van uw schoorsteen op schade, losse stenen of lood, barsten en eventuele verstoppingen. Vroege detectie en aanpak van deze problemen kan verdere schade en kostbare reparaties voorkomen.

Voor een grondige schoorsteeninspectie kunt u altijd contact opnemen met Schoorsteenveger Vlaardingen op 010 321 16 80.

Rookkanalen inspectie

Er zijn verschillende methoden om uw rookkanalen te inspecteren: de traditionele visuele inspectie en een geavanceerde camera-inspectie.

Bij een visuele inspectie evalueert de schoorsteenveger de rookkanalen op basis van wat hij met het blote oog kan waarnemen. Hierbij wordt een uitgebreide beoordeling gemaakt over de algehele staat en mogelijke problemen met het rookkanaal.

Een modern alternatief is het gebruik van een inspectiecamera, waarmee de schoorsteenveger een gedetailleerde blik kan werpen in het binnenste van het rookkanaal, en zo de algehele conditie kan beoordelen.

Als u een diepgaande inspectie van uw rookkanalen wenst door een ervaren professional, aarzel dan niet en bereik Schoorsteenveger Vlaardingen via 010 321 16 80.

Rookkanaal inspectie Vlaardingen
Schoorsteen onderhoud Vlaardingen ladder bus
Vlaardingen schoorsteenvegen

Schoorsteenonderhoud

Een verstopt rookkanaal, onvoldoende ventilatie of schade aan het rookkanaal zijn slechts enkele problemen die kunnen resulteren in een potentieel gevaarlijke schoorsteenbrand.

Het is cruciaal om jaarlijks onderhoud aan uw schoorsteen te laten plegen om dergelijke risico’s te minimaliseren. Als u echter dagelijks uw kachel of haard gebruikt, is het wijs om uw schoorsteen zelfs tweemaal per jaar te laten vegen.

Een grondig schoorsteenonderhoud zorgt voor de reiniging van de rookkanalen en controleert tegelijkertijd op mogelijke blokkades en schade. Ook wordt er geëvalueerd of de schoorsteenkappen nog intact zijn en niet aan vervanging toe zijn.

Indien u behoefte heeft aan een professional voor uw schoorsteenonderhoud, kunt u zich wenden tot Schoorsteenveger Vlaardingen via 010 321 16 80.

Zelf uw schoorsteen reinigen

Zelf uw schoorsteen vegen met een veegset is mogelijk, maar dan heeft u geen bewijs voor de verzekering in het geval van een schoorsteenbrand. Bij een brand dient u bij de verzekering aan te kunnen tonen dat de schoorsteen goed onderhouden is.

Een schoorsteenveger kan u jaarlijks een bewijs van het schoorsteenvegen geven zodat u zeker weet dat u goed verzekerd bent.

Het reinigen van een schoorsteen kan op verschillende manieren. Onze schoorsteenvegers hebben aan aantal verschillende methodes voor u op een rij gezet en uitgewerkt op deze pagina.

Schouwveger Vlaardingen kleed schoorsteenreiniger
Schouwveger Vlaardingen kleed schoorsteenreiniger

Schoorsteen vegen van boven naar beneden

De eerste methode is een methode waarbij de schoorsteen wordt schoongemaakt van boven naar beneden.

Bij deze methode voor het schoonmaken van de schoorsteen gebruikt men een kogel waaraan een borstel is bevestigd. Met behulp van een touw laat de schoorsteenveger de borstel vanop het dak een stukje in de schoorsteen zakken.

Daarna laat de schoorsteenveger de borstel naar beneden zakken. Wanneer de borstel de onderkant van de schoorsteen bereikt heeft, trekt de schoorsteenveger hem weer terug omhoog. Dit proces herhaalt de schoorsteenveger meerdere keren tot de schoorsteen goed schoon is.

Schoorsteen vegen van beneden naar boven

Bij de tweede methode probeert de schoorsteenveger de schoorsteen te vegen vanaf de onderkant van de schoorsteen. Bij deze techniek gebruikt de schoorsteenveger een borstel die aan een stok verbonden is.

Dit werkt als volgt. De schoorsteenveger gaat met een schoorsteenborstel via de onderkant in de schoorsteen. Hij beweegt de borstel vervolgens op en neer. Op deze manier kan de schoorsteenveger het roet los schuren van de schoorsteenwand.

Schoorsteen kuisen Vlaardingen
Schoorsteenveger Vlaardingen
Schouw kuisen Vlaardingen

Schoorsteen reinigen met een reinigingsblok

Een alternatieve methode voor het reinigen van de schoorsteen is het gebruik van een speciaal reinigingsblok. Het gebruik hiervan is vrij eenvoudig: plaats het blok in uw haard of kachel en steek het aan. De rook die hierbij vrijkomt, is bedoeld om de roetdeeltjes in uw schoorsteen los te weken.

Er zijn echter enkele bedenkingen bij het gebruik van deze reinigingsblokken. Ten eerste zijn er twijfels over de effectiviteit van deze methode. Het is niet helemaal duidelijk of de rook van het blok daadwerkelijk bijdraagt aan een grondige reiniging van de schoorsteen. Bovendien hebben we zorgen over de stoffen die tijdens het verbrandingsproces vrijkomen. Het is belangrijk om te overwegen of deze stoffen veilig zijn om in te ademen.

Om de integriteit en reinheid van uw schoorsteen te garanderen, is het altijd het beste om een expert in te schakelen. Een professionele schoorsteenveger heeft de expertise om de conditie van uw schoorsteen nauwkeurig te beoordelen en te bevestigen of deze grondig is gereinigd.

Als u de voorkeur geeft aan een ervaren schoorsteenveger voor de verzorging van uw schoorsteen, kunt u contact opnemen met Schoorsteenveger Vlaardingen via 010 321 16 80.

Tarieven Schoorsteenvegen Vlaardingen

Houtkachel

  • inclusief arbeid en btw
  • geen voorrijkosten

78,-

Pelletkachel

88,-

Rieten dak

98,-

Onze Schoorsteenvegerdiensten

blurb-img-schoorsteenveger

Schoorsteenveger

Bent u opzoek naar een schoorsteenveger in Vlaardingen? Neem direct contact op!

blurb-img-schoorsteenveger

Vogelnest verwijderen

Zit er een vogelnest in uw schoorsteen? Wij helpen u graag bij het verwijderen van het nest.

blurb-img-schoorsteenveger

Schoorsteenbrand

Wilt u een schoorsteenbrand voorkomen? Laat uw schoorsteen dan regelmatig reinigen.

blurb-img-schoorsteenveger

Zelf schoorsteenvegen

Wilt u zelf uw schoorsteen vegen? Neem dan een kijkje op onze pagina over schoorsteenvegen.

blurb-img-schoorsteenveger

Schoorsteeninspectie

Wilt u een schoorsteeninspectie laten uitvoeren? Neem dan contact op met Schoorsteenveger Vlaardingen.

blurb-img-schoorsteenveger

Creosoot verwijderen

Heeft u te maken met creosoot in uw schoorsteen? Neem dan contact op met Schoorsteenveger Vlaardingen.

schoorsteenveger-favicon

PROFESSIONELE SCHOORSTEENVEGER NODIG?

SCHOORSTEENVEGER VLAARDINGEN

Wanneer u uw schoorsteen wilt laten vegen om veilig gebruik te kunnen maken van uw haard of kachel, raden wij u aan om dit te laten doen door een professionele schoorsteenveger.

Wanneer u uw schoorsteen laat vegen door een ervaren vakman, weet u dat uw schoorsteen op een juiste manier schoongemaakt wordt. Daarnaast herkent een ervaren schoorsteenveger sneller beginnende problemen in uw schoorsteen of andere rookkanalen.

Wilt u een professionele schoorsteenveger inschakelen? Neem dan gerust contact op met Schoorsteenveger Vlaardingen via 010 321 16 80.

Klanten Zeggen

Schoorsteenveger Vlaardingen heeft bij mij mijn open haard en schoorsteen geveegd. Goede service tegen een schappelijke prijs!

Paul

uit Vlaardingen

Al jaren onze vaste schoorsteenveger. Wij zijn meer dan tevreden!

Bastiaan

uit Vlaardingen

Vanuit mijn haard kwam er rook de woonkamer in. Op zeer korte termijn had Schoorsteenveger Vlaardingen nog een plekje om onze rookkanalen te inspecteren. Na een inspectie bleek dat onze schoorsteen alleen geveegd moest worden. Fijn geholpen door de vriendelijke man.

Rianne

uit Vlaardingen

Twee keer per jaar komt er een schoorsteenveger van Schoorsteenveger Vlaardingen mijn rookkanalen vegen. Elke keer goed geregeld!

Karel

uit Vlaardingen

Onze Partners

Wilt u veilig en verantwoord stoken?

Bel nu voor gratis advies!

Call Now Button